ศิลปะนาตะดนตรีละครเวทีชุดกำเนิดหนุมาน

Stage play

ละครเวทีตอนกำเนิดหนุนมานศิลปะนาตะดนตรีระดับโลก

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ กรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัด ศิลปะนาตะ ดนตรี ละครเวทีชุดกำเนิดหนุมานเป็นการสืบสารศิลปะยุคสมัยอดีตที่มีกันมาอย่างยาวนาสมัยช่วงอยุธยาในช่วงนั้นเองผู้คนโดยทั่วไปจะไม่สามารถดูได้เพราะคนทั่วไปที่จะดูได้นั้นต้องเป็นคนที่อยู่ในวังหลวงเท่านั้นคงจะสามารถดูได้เพราะว่าแต่ในตอนนี้ปัจจุบันละครเวทีผู้คนโดยทั่วไปสามารถหาดูกันได้แล้วและ ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับศิลปะนาตะดรตรีเรื่องหนุนมานว่าที่มาที่ไปของหนุนมานว่าเป็นยังไง

Stage play
Stage play

ศิลปะนาตะดนตรีวรรณคดีทัพพระรามบุกกรุงลงกา

หนุมานเป็นลิงเผือกที่มีกายสีขาวที่ไม่ได้เกิดแบบลิงทั่วไป เพราะว่าพระอิศวรแลเห็นหญิงสาวนางหนึ่งถูกแม่ของตนเองสาปให้ยืนให้ยืนตีนเดียวพระอิศวรจึงได้บัญชาให้พระพายเทพแห่งลมนำเอาอาวุธของพระอิศวรทั้งหมดพัดเข้าไปในปากของหญิงสาววันนั้นหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวกได้ให้กำเนิดลิงเผือกทีมีเคี้ยวแก้วที่อยู่กลางเพดานปากมีขนเพชรมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอาการหายตัวและ หาวเป็นดาวเป็นเดือนฆ่าใครก็ไม่ตายเพราะว่าเป็นลูกของพระพายหากเมื่อใดที่หนุมานตายลงไปและมีแล้วมีลมพัดผ่านร่างกายก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่และเมื่อถึงเวลาสมควรก็ได้ขอเสนอตัวเป็นทหารเอกฝากตัวเป็นศิษย์เป็นองค์ครักษ์ทหารเอกของพระรามเพื่อนช่วยต่อสู้รบกับทหารของทศกัณฐ์และพระรามก็ไหว้วารหนุมานหลายเรื่องพระว่าเป็นทหารคนโปรดและ ลักษณะนิสัยโดยส่วนตัวแล้วของหนุมานจะเป็นคนเจ้าชู้มีเมียถึง 5006 คน มีเมียถึง 6 คน 1 นางบุษมาลี 2 นางเบญกาย 3 สุวรรณมัจฉา 4 นางวาริน 5 นางมณโฆ 6 นางสุวรรณกันยุมา และอีก 5000 คนก็คือนางสนมที่พระรามประธานให้หลังจากชนะศึกสงครามที่กรุงลงกา

Stage play